Rekolekcje Paschalne "Oto jestem Żyjący" (Ap 1, 18)


Wprowadzenie z danego dnia można albo wyświetlić bezpośrednio na swoim komputerze (klikając na odpowiedni dzień), albo ściągnąć na swój komputer do wydrukowania (klikając prawym przyciskiem myszy na "ściągnij" i wybierając "zapisz element docelowy jako...").


Siedem słów z krzyża

 

 

Niedziela - Pragnę (J 19, 28)

ściągnij

Poniedziałek - Niewiasto, oto syn Twój... (J 19,25-27)

ściągnij

Wtorek - Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23, 43)

ściągnij

Środa - Ojcze, przebacz im... (Łk 23, 34)

ściągnij

Czwartek - Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27, 46)

ściągnij

Piątek - Ojcze, w Twoje ręce... (Łk 23, 46)

ściągnij

Sobota - Wykonało się (J 19, 30)

ściągnij


Spotkania ze Zmartwychwstałym

 

Niedziela - Moje spotkanie ze Zmartwychwstałym

ściągnij

Poniedziałek - Spotkanie z Matką

ściągnij

Wtorek - Spotkanie z Marią Magdaleną (J 20,11-18)

ściągnij

Środa - Spotkanie w Emaus (Łk 24,13-35)

ściągnij

Czwartek - Spotkanie z uczniami (Łk 24, 36-48)

ściągnij

Piątek - Spotkanie nad Morzem (J 21, 1-14)

ściągnij

Sobota - Spotkanie z uczniami (J 20, 19-23)

ściągnij

Niedziela - Spotkanie z Tomaszem (J 20, 24-29)

ściągnij


Każdego wieczoru odpraw Rachunek Sumienia (RS), przyglądając się w nim wszystkim poruszeniom, uczuciom, pragnieniom i motywacjom, jakie się pojawiały w ciągu dnia oraz do czego Cię one prowadziły: do dobra, służenia innym, czy też do grzechu, upadku, zamknięcia się w sobie…

Sposób odprawienia RS znajdziesz tutaj.


strona główna rekolekcji

metoda modlitwy medytacyjnej

kilka ważnych uwag