Oto jestem Żyjący… (Ap 1, 18)

 

Rekolekcje Paschalne 2011
 

Jezus na krzyżu wypowiedział siedem „Słów”. Te Słowa odsłaniają Jego serce, a więc pokazują najgłębsze pragnienia Boga. A Bóg nie ma większego pragnienia niż to, byśmy byli zbawieni, byśmy – tak jak On – stali się naprawdę Żyjący! Słowo Boga, kiedy jest przez nas przyjęte i wypełnione – ma moc nas uwolnić od grzechu i zła i przez przebaczenie daje nam życie.
Jego Słowo prowadzi nas również do spotkania. Przede wszystkim do spotkania ze Zmartwychwstałym, który wychodzi nam naprzeciw ze swoim pocieszeniem. To spotkanie nas przemienia. Patrząc na Chrystusa zmartwychwstałego, w innym świetle widzimy Jego krzyż, mękę i śmierć. W innym świetle widzimy również nasz krzyż, nasze cierpienie i nasze umieranie. Bo nasze życie ma sens tylko w Nim, nasze cierpienie, krzyż i umieranie również. Idąc za Nim w naszej codzienności będziemy zaproszeni do „umierania”, aby ostatecznie stać się Żyjącymi na wieki.
Niech wsłuchiwanie się w Słowa, które Jezus będzie do nas kierował z krzyża doprowadzi nas do spotkania z Nim – żyjącym, zmartwychwstałym i działającym – w naszej codzienności.

 


wprowadzenia do modlitwy

metoda modlitwy

kilka ważnych rad duchowych