Rozważanie Słowa Bożego (medytacja)

 


 

      Na modlitwę rekolekcyjną (na codzienną również) proponujemy znaleźć każdego dnia ok. 40 minut wolnego czasu, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał, oraz spokojne miejsce. Zdajemy sobie sprawę, że w domu może być o to trudno, więc niech każdy stworzy takie warunki, jakie w danym momencie jest w stanie stworzyć. Gdyby się okazało, że któregoś dnia trudno wygospodarować tyle czasu, to zachęcamy do krótkiego (chociaż kilkuminutowego) pomodlenia się zaproponowanymi treściami. Można zapamiętać jedno czy drugie pytanie, które będzie nas potem skłaniać do refleksji i modlitwy przez cały dzień.

 

      Przygotuj sobie miejsce do modlitwy: jakiś obrazek lub ikona, może świeczka - coś, co pomoże Ci się skupić na podanych treściach. Zanim zaczniesz się modlić przeczytaj proponowany tekst z Pisma Świętego oraz wprowadzenie do modlitwy. Może już teraz znajdujesz tam coś, co Cię porusza, daje jakieś światło, zrozumienie lub mówi coś o Twoim życiu. Zapamiętaj to miejsce dokładnie (najlepiej jakoś zaznacz) i w czasie modlitwy skup się bardziej na tym fragmencie (fragmentach).

 

      Wchodząc w modlitwę przyjmij pozycję wygodną, która będzie sprzyjać zarówno modlitwie, jak i spokojnej refleksji (pamiętając, że pozycja "zbyt" wygodna doprowadzi raczej do snu niż do spotkania z Bogiem).

 

      Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i poproś Pana, aby Ci towarzyszył, oraz by posłał swojego Ducha Świętego, który będzie się w Tobie modlił. Będzie to potrzebne tym bardziej, jeśli czujesz, że nie umiesz się modlić, że przychodzi Ci to z trudem i jesteś rozproszony. Możesz do tej prośby wracać zawsze, kiedy przyjdzie rozproszenie na modlitwie. Rozproszenia są czymś normalnym i nie należy mieć wyrzutów sumienia z ich powodu. Zawsze, ilekroć spostrzeżesz, że "wyszedłeś" z modlitwy, to po prostu spokojnie do niej powracaj.

 

      Kiedy już rozpoczniesz, idź według wskazówek podanych we wprowadzeniu. Rozmyślaj nad  treściami, które znajdziesz w tekście. Wejdź do swego serca i przyjrzyj mu się. Zapewne pojawią się pytania. Są one skierowane do Ciebie... Jaką odpowiedź dajesz na nie swoim życiem? Co chciałbyś z tym zrobić...?

 

      Bóg chce się spotkać z "całym" człowiekiem, dlatego w modlitwę trzeba zaangażować wszystkie nasze siły. Na początku wprowadzenia będą podane wskazówki, jak włączyć wyobraźnię, która jest w modlitwie bardzo ważna. Oprócz rozmyślania (używania rozumu), podczas spotkania z Bogiem pojawią się również rozmaite uczucia. Będą one reakcją na to, co On nam pokaże. Pozwól im pojawiać się, wypływać. Bóg chce rozmawiać z Tobą takim, jakim jesteś, nawet jeśli czujesz złość, gniew, rozgoryczenie, itp. Nie lekceważ tych uczuć, ale staraj się je nazywać i wypowiedzieć przed Bogiem (Panie, czuję do Ciebie/do siebie żal, złość, itd.). Wypowiedz również z czym te uczucia (żal, złość lub też pokój, radość...) są związane.

 

      Pamiętaj, że nie musisz "przerabiać" całego wprowadzenia do modlitwy. Jeżeli coś Cię zatrzymało w pół drogi, mocno poruszyło i na tym punkcie zostałeś - nie idź dalej. Zostań w tym miejscu, niejako "smakuj to", rozważaj, niech Cię to porusza, dotyka serca... Kiedy upłynie czas przeznaczony na modlitwę po prostu ją zakończ w miejscu, do którego doszedłeś.

 

      Ostatnie pięć minut modlitwy przeznacz na jej podsumowanie. Zwróć się do Boga z tym, co masz aktualnie w sercu. Własnymi słowami podziękuj Panu za ten czas, za to że się z Tobą spotkał, że dotykał Twojego serca (również miejsc bolesnych).  Poproś Go o to, co zrodziło się na modlitwie. Kiedy poczujesz wezwanie do przebaczenia to przebacz... Bogu, sobie, innym. Jeśli na modlitwie okazało się, że potrzebujesz Boga za coś przeprosić, to przeproś. Na samym końcu porozmawiaj z Panem jak przyjaciel z przyjacielem, znajomy ze znajomym, lub też  - jeśli tak czujesz w sercu - jak z kimś dalekim, kto może kiedyś był Ci bliski, przy czym zawsze pamiętaj, że jest to Bóg.

 

      Zachęcamy gorąco, by podczas rekolekcji prowadzić mały "dziennik duchowy", w którym po każdej skończonej modlitwie będziesz zapisywać swoje refleksje, światła, uczucia, słowa, które może cały czas chodziły Ci po głowie. Warto prowadzić taki dziennik, gdyż jest zapisem Twojego dialogu z Bogiem.