jak się modlić?


Chcemy przedstawiać na tej stronie różne sposoby modlitwy. Podstawą będą sposoby proponowane przez św. Ignacego Loyolę w książeczce Ćwiczeń Duchowych, ale nie tylko. Zachęcamy do korzystania i pogłębiania w ten sposób naszego codziennego spotkania z Bogiem na modlitwie.


    Przygotowanie do modlitwy:

1. Jak samodzielnie przygotować wprowadzenie do modlitwy?

2. Kilka ważnych rad duchowych

3. Rola wyobraźni w modlitwie

 

    Sposoby modlitwy:

1. Czytanie Pisma Świętego

2. Rozważanie Słowa Bożego

3. Modlitwa przebaczenia

4. Rozważanie przykazań

5. Wprowadzenie oraz Metoda Ignacjańskiego Rachunku Sumienia

6. Konferencja nt. Ignacjańskiego Rachunku Sumienia

    (mp3, czas: 28:45, wielkość: 13,1 MB) - NOWE

7. Kontemplacja

 


    Wprowadzenia do modlitwy:

1. Codzienne wprowadzenia do medytacji

2. Wprowadzenia nagrywane w radio (pliki mp3)

3. Wprowadzenia tekstowe