Rozważanie przykazań


      Rozważanie przykazań jest jednym ze sposobów modlitwy podawanych przez świętego Ignacego z Loyoli. Dokładne wskazówki zostały spisane w Ćwiczeniach Duchowych, w numerach 238 – 248. Rozważanie to stanowi – jak z resztą mówi sam Ignacy – dobre przygotowanie, wprawianie się do modlitwy, którą szczególnie zajmował się wspomniany święty, to znaczy do medytacji i kontemplacji. Jest to także bardzo przydatne narzędzie do wykonania rachunku sumienia przed spowiedzią.
W tym sposobie modlitwy zajmujemy się dziesięcioma przykazaniami, grzechami głównymi, przykazaniami kościelnymi, a także pięcioma zmysłami oraz trzema władzami duszy (rozum, wola, pamięć). Celem jest dokładne rozważenie znaczenia przykazań, tego, co nam nakazują, przed czym powstrzymują, czego się domagają. Następnie chodzi o zastanowienie się, czy zachowuję je wszystkie, o porzucenie grzechu i doskonalenie się w cnocie. W jaki sposób zaleca modlić się Ignacy? Po pierwsze, należy przygotować sobie modlitwę, czyli wybrać sobie czy będę rozważać Dekalog, czy może grzechy główne itd. W zależności od tego należy wyznaczyć sobie czas modlitwy – będzie to około pięciu minut na każde przykazanie. Trzeba też zastanowić się, co chcę osiągnąć na tej modlitwie: czy ma ona być rachunkiem sumienia, czy np. chcę lepiej wniknąć w sens przykazań itd. Według tego ułóż prośbę, którą wypowiesz na modlitwie, np. proś o poznanie swoich grzechów, czy też o lepsze poznanie przykazań by lepiej je zachowywać. Dalsze przygotowanie obejmuje też wybranie miejsca na modlitwę.
Kiedy chcesz już przystąpić do samej modlitwy, najpierw przez chwilę uświadom sobie dokąd idziesz, z Kim masz się teraz spotkać i po co. Następnie udaj się na miejsce, które wcześniej wybrałeś. Rozpocznij modlitwę od wezwania Boga, prośby o to, by wylał na Ciebie swoją mądrość. Wypowiedz ułożoną prośbę – czyli wyraź przed Bogiem swoje pragnienia. Możesz też poprosić o wstawiennictwo Maryję. Potem przejdź do samego rozważania. Bierz po kolei przykazania i zastanawiaj się nad każdym około pięć minut. Myśl – w zależności od Twojej prośby – czego się one domagają od Ciebie, z czym w nich sobie nie radzisz, a także co powinieneś robić, aby je jak najlepiej zachowywać. Po skończeniu rozważania każdego z przykazań odmów Ojcze nasz. Analogicznie postępuj przy rozważaniu grzechów głównych i przykazań kościelnych. Jeśli chodzi o zmysły i władze duszy, rozważanie polega na zastanowieniu się nad funkcją każdej z tych własności człowieka. Do czego, na przykład, służy wzrok, jak w związku z tym powinno wyglądać jego używanie, jak można nim zgrzeszyć, źle wykorzystać? Lub też: jak mam posługiwać się swoją pamięcią, wolą, rozumem? Jak korzystać z nich, aby wypływało z tego dobro dla mnie i dla innych? Itd. I tutaj również, po skończeniu rozmyślania o każdym ze zmysłów czy władz duszy, odmów Ojcze nasz. Na koniec modlitwy podsumuj ją. Porozmawiaj z Bogiem Ojcem, z Jezusem o tym, czego doświadczyłeś na modlitwie. Jeśli znalazłeś grzechy – wyraź żal i poproś o przebaczenie oraz łaskę, by w przyszłości się poprawić. Jeśli zrozumiałeś coś nowego – podziękuj za to dobremu Panu. Zakończ modlitwę odmawiając Ojcze nasz lub Zdrowaś Mario.

 


                                                 powrót