Zapraszam wszystkich do wysłuchania wprowadzeń do medytacji ignacjańskich w formacie mp3.

Były one nadawane na falach Radia Józef w Warszawie (96, 5 Mhz) od września 2005 roku do czerwca 2006.

 
 

J 1, 35-39

Czego szukacie?

Rozmiar: 3,8 MB

 

Mk 2, 1-12

Uzdrowienie paralityka

Rozmiar: 3,4 MB

 

J 4, 5-30

Samarytanka

Rozmiar: 3,8 MB

 

Mt 15, 21-28

Kobieta kananejska

Rozmiar: 3,2 MB

 

Łk 10, 38-42

Marta i Maria

Rozmiar: 3,1 MB

 

Mk 1, 40-45

Uzdrowienie trędowatego

Rozmiar: 3,1 MB

 

J 5, 2-9

Sadzawka owcza

Rozmiar: 3,4 MB

 

Łk 2, 41-52

12-letni Jezus w świątyni

Rozmiar: 3,2 MB

 

J 2, 13-21

Jezus gwałtowny

Rozmiar: 3,0 MB

 

Łk 12, 51-53

Jezus wprowadzający podziały

Rozmiar: 2,9 MB

 

Dz 2, 32-34a.36-39

Jezus pełen siły

Rozmiar: 2,9 MB

 

Mk 3, 1-6

Oczekiwanie (Adwent)

Rozmiar: 3,2 MB

 

J 6, 16-21

Jezus kroczy po jeziorze

Rozmiar: 3,0 MB

 

Mt 1, 18-25

Józef

Rozmiar: 3,5 MB

 

Łk 2, 1-20

Narodzenie Jezusa Chrystusa

Rozmiar: 4,1 MB

 

Łk 10, 21-24

Rozradować się w Duchu

Rozmiar: 3,3 MB

 

Mk 4, 30-34

Wiara

Rozmiar: 3,3 MB

 

Mt 15, 29-31

Jezus uzdrawiający

Rozmiar: 3,3 MB

 

Mt 8, 23-27

Skarcenie jeziora

Rozmiar: 3,6 MB

 

Mt 5, 1-3

Błogosławieni ubodzy w duchu

Rozmiar: 2,6 MB

 

Mt 5, 1-2.4

Błogosławieni, którzy się smucą

Rozmiar: 2,2 MB

 

Mt 5, 1-2.5

Błogosławieni cisi

Rozmiar: 2,5 MB

 

Mt 5, 1-2.6

Błogosławieni łaknący

Rozmiar: 2,4 MB

 

Mt 5, 1-2.7

Błogosławieni miłosierni

Rozmiar: 2,3 MB

 

Mt 5, 1-2.8

Błogosławieni czystego serca

Rozmiar: 2,3 MB

 

Mt 5, 1-2.9

Błogosławieni czyniący pokój

Rozmiar: 2,3 MB

 

Mt 5, 1-2.10-12

Błogosławieni prześladowani

Rozmiar: 2,4 MB

 

Pwt 5, 1-6

Nadanie Prawa

Rozmiar: 3,3 MB

 

Mt 5, 17-20

Jezus wypełnia Prawo

Rozmiar: 3,3 MB

 

Mt 5, 21-26

Nie zabijaj

Rozmiar: 3,1 MB

 

Pwt 5, 12-15

Bóg, który uwalnia

Rozmiar: 3,1 MB

 

Pwt 5, 28-33

Mojżesz pośrednikiem

Rozmiar: 3,8 MB

 

Pwt 5, 16

Szacunek dla rodziców

Rozmiar: 2,9 MB

 

Pwt 5, 6.17-21

Czystość intencji cz. I

Rozmiar: 2,6 MB

 

Mt 6, 1

Czystość zamiarów cz. II

Rozmiar: 2,2 MB

 

Mk 10, 17-22

Bogaty młodzieniec

Rozmiar: 2,8 MB

 
 

Modlitwy św. Ignacego wykorzystane we wprowadzeniach do medytacji:

 
 

Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie oddaję. Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

 
 

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia,
że spełniłem Twoją Najświętszą wolę. Amen.

 
 

strona główna e-DR