„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” (J 3, 16). Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, by pokazać nam, jaki naprawdę jest Bóg, jaki naprawdę jest Ojciec. Dlatego to, co robił Jezus, było głoszeniem Dobrej Nowiny o Królestwie Ojca. Wszystkie Jego słowa, gesty, znaki i cuda miały ukazać prawdziwe oblicze Boga. Chrystus do tego stopnia był konsekwentny w tym działaniu, że przyjął cierpienie, krzyż i śmierć, by pokazać, że Bóg „do końca nas umiłował” (J 13, 1). Krzyż wypływa z całego życia Jezusa, z Jego bezgranicznej miłości ku człowiekowi. Jednak dla nas bardzo często krzyż jest znakiem, o który się rozbijamy, w którym nie widzimy i nie doświadczamy wiary, nadziei i miłości. Dla Chrystusa krzyż był miejscem całkowitej wierności Ojcu, zaufania i miłości – do Niego i do ludzi. Ale czy jest tym samym dla nas?

 

      W tych rekolekcjach chcemy pokazać najważniejsze momenty historii zbawienia, które ukażą nam kim Bóg jest, poprzez to w jaki sposób działa w historii ludzkości oraz w historii naszego życia. Chcemy pokazać, że Bóg naprawdę i na serio jest zatroskany o każdego z nas, zależy Mu na nas i w każdej okoliczności życia jest po naszej stronie – nawet wtedy, kiedy rozbijamy się o krzyż, cierpienie, śmierć. Chcemy pokazać, że Bóg woli umrzeć na krzyżu, niż pozwolić, abyśmy mieli zginąć i stracić jedność z Ojcem.

 

      Rekolekcje będą trwały przez cały okres Wielkiego Postu i cały okres Wielkanocny aż do Zesłania Ducha Świętego włącznie. Będą składały się z czterech części. Pierwsza część to okres Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej. Drugi okres, bardziej intensywny, z codziennymi rozmyślaniami, to Wielki Tydzień oraz Oktawa Zmartwychwstania Chrystusa do Niedzieli Miłosierdzia włącznie. Trzecim czasem będzie cały okres Wielkanocny. Na koniec – znów bardziej intensywnie – przeżyjemy trzy dni przed Zesłaniem Ducha Świętego jako przygotowanie do tej uroczystości.

 

 

archiwum rekolekcji

 

jak odprawić te rekolekcje?