Konferencje nie tylko dla małżeństw...


pliki mp3


 1) W tobie jest światło (czas: 42:10, wielkość 7,24 MB)   NOWE!

     Na podstawie hymnu o miłości św. Pawła zobaczenie miłości, jaką Bóg ma ku nam i do której nas zaprasza - która przede wszystkim jest darmowa i w każdym momencie naszego życia. Nie da się jej w żaden sposób kupić, na nią zapracować czy zasłużyć. Można ją przyjąć i na nią odpowiedzieć. Ta miłość jest już w nas, jest w nas światłem...

 2) O przebaczeniu (czas: 30:00, wielkość 5,15 MB)  NOWE!

     Przebaczenie jest zawsze darem Boga i wysiłkiem człowieka...

 3) Dialog przy studni (czas: 32:22, wielkość 5,56 MB)

     Z pozoru niewinna rozmowa przy studni zamienia się w dialog, który prowadzi do wypełnienia najgłębszego głodu, jaki miała kobieta - głodu miłości. To druga część konferencji o relacjach.

 4) Wy jesteście światłem świata, czyli... o relacjach  (czas: 38:28, wielkość 6,61 MB)

     To, w czym mamy być światłem dla dzisiejszego świata to relacje. Jest tak wiele rodzajów relacji... jaką mam relację do siebie samego, do Boga i do innych ludzi? Czy rzeczywiście te relacje są światłem?

 5) Małżeństwo - wspólnota łoża (cz.II, czas: 25:27, wielkość 5,9 MB)

      Grzech Dawida (2 Sm 11-12, 25) ukazuje nam z jednej strony nieporządek w sferze seksualnej, z drugiej jest momentem doświadczenia wielkiego miłosierdzia Boga. Pokazując trudności w małżeńskim łożu jednocześnie możemy doświadczyć, że Bóg ZAWSZE jest przy nas, gotowy przebaczać, kiedy tylko staniemy w prawdzie i powiemy: "zgrzeszyłem"...

 6) Być na podobieństwo Boga - zamysł Boga względem małżeństwa (cz.I czas 29:48, wielkość 5,2 MB)

     Refleksja nad tekstami z księgi Rodzaju (1, 26-28 oraz 2, 18-25), by zobaczyć zamysł Boży względem małżeństwa, szczególną uwagę skupiając na wspólnocie łoża

 7) Dialog - część II (czas 21:29, wielkość 3,8 MB)
    Znów w centralnym miejscu mamy stół i ucztę oraz Ojca, który zaprasza na nią wszystkich, niezależnie jak daleko odeszli. Tekst Łk 15, 11-32 jest bardzo wymowny - powrót do stołu i do dialogu może nam się udać (jak młodszemu synowi), albo możemy się zaciąć wpół drogi i nie chcieć wejść (jak syn starszy)...

 8) Dialog - dla małżeństw i nie tylko... (czas 24:57, wielkość 5,8 MB)
    Próba przyjrzenia się, na podstawie tekstu z Łk 7, 36-50, relacjom, jakie zawiązują się wokół stołu - "wspólnota stołu". Jezus jako zapraszający nas do stołu i pragnący zasypywać każdą przepaść, jaka rodzi się w naszych domach, wspólnotach, relacjach..

 9) O błogosławieństwie - dla małżeństw (czas 20:45, wielkość 4,8 MB)
    Rodzice, a szczególnie ojciec jest tym, który ma swoje dzieci błogosławić. To błogosławienie ma trwać całe życie i polega na afirmowaniu dzieci, na nadawaniu im wartości i sensu ich życia - jako mężczyznom i kobietom...

10) O miłości - dla małżeństw (czas 26:27, wielkość 6,1 MB)
    Nie mam zamiaru dawać żadnej definicji miłości, ale warto się przyjrzeć miłości w kilku jej podstawowych aspektach, które mogą coś nowego wnieść do życia. Nie tylko małżeńskiego...